Home / Tag Archives: Việt Nam

Tag Archives: Việt Nam

Phan Châu Trinh và Các Tác Phẩm Chính Luận

Các tác phẩm chính luận nổi tiếng được viết bằng ngòi bút sắc sảo của Phan Châu Trinh: Thư thất điều, Dân trị chủ nghĩa và quân trị chủ nghĩa, Đạo đức và luân lý Đông Tây, Pháp Việt liên hiệp chi hậu Tân Việt Nam. Phần bình luận phân …

Read More »

Nét Cũ Duyên Xưa – Bùi Quang Thắng

Từ khi con người đặt vào y phục những chức năng cao hơn chức năng bảo vệ thân thể người mặc thì y phục đã trở thành trang phục mang thêm chức năng trang trí, làm đẹp. Cùng với sự phát triển của xã hội loài người, trang phục còn …

Read More »

Tập Tục Đời Người – Phan Cẩm Thượng

Nhã Nam phối hợp với Trung tâm Văn hóa Pháp L’Espace trân trọng tổ chức tọa đàm Văn hóa tập tục của người nông dân Việt Nam thế kỷ 19-20 nhân dịp xuất bản cuốn sách Tập tục đời người (Văn hóa tập tục của người nông dân Việt Nam …

Read More »

Phan Thanh Giản – Trăm Năm Nhìn Lại

Đã 150 năm trôi qua kể từ ngày cụ Phan Thanh Giản kết thúc đời mình bằng 17 ngày nhịn ăn và chén thuốc độc. Một năm sau đó (1868) cụ bị vua Tự Đức truy tước mọi phẩm tước, tên bị đục xoá khỏi bia Tiến sĩ. Cụ nổi …

Read More »

Người Việt Tử Tế – Lê Thanh Phong, Nguyễn Một

“Dân tộc Việt Nam có nhiều truyền thống tốt đẹp, vị tha, thương người, hào hiệp, bao dung,“Thương người như thể thương thân”, sẽ không có tình thương nào cao cả hơn khi thương yêu người khác như chính bản thân mình. Những điều hay, những cái đẹp vẫn còn …

Read More »

Gia Đình Má Bảy – Phan Tứ

Gia Đình Má Bảy xuất bản lần đầu năm 1968. Tác phẩm phản ánh sinh động phong trào đồng khởi của một xã ở Khu V bất khuất kiên cường và cuộc đấu tranh toàn diện bước chuyển biến vĩ đại của cách mạng miền Nam đang chuyển sang thế …

Read More »

Lục Vân Tiên – Nguyễn Đình Chiểu

“Thi phẩm đại chúng tiêu biểu nhất của đất nước này” (Abel Des Michels – Tựa Lục Vân Tiên ca diễn) Ấn phẩm lần này được in cùng với 18 tranh minh họa của họa sĩ Nguyễn Công Hoan. Lục Vân Tiên quê ở huyện Đông Thành, khôi ngô tuấn …

Read More »
error: Nội dung được bảo vệ !!