Home / Tag Archives: Thế giới

Tag Archives: Thế giới

Sổ Tay Phi Hành Gia – Chris Hadfield

“Phi hành gia hình vuông, cửa tàu hình tròn. Nhưng bằng cách nào đó, tôi đã có thể đưa mình bước qua đó […]. Điều đó chỉ mất có 21 năm thôi.” Sổ Tay Phi Hành Gia là một hồi kí của Chris Hadfield, không chỉ miêu tả thời gian …

Read More »

Nhân Tố Enzyme – Hiromi Shinya

Từ kết quả lâm sàng khi tiến hành kiểm tra dạ dày của hơn 300.000 người, bác sĩ Hiromi Shinya đã rút ra kết luận: “Người có sức khỏe tốt là người có dạ dày đẹp, ngược lại, người có sức khỏe kém là người có dạ dày không đẹp.” …

Read More »
error: Nội dung được bảo vệ !!