Home / Tag Archives: Pháp

Tag Archives: Pháp

Tiếng Nói – Linda Lê

“Tiếng Nói” của Linda Lê do Nguyễn Đăng Thường dịch, Đinh Linh viết bài Giới thiệu và Nguyễn Xuân Hoàng viết Bạt. Nguyễn Đăng Thường là một dịch giả uy tín từ trước 1975 ở Miền Nam. Bản Việt văn của ông cho thấy người dịch không những bám sát …

Read More »