Home / Tag Archives: Pháp

Tag Archives: Pháp

9 Nhà văn trở thành Bộ trưởng Pháp

Vào thứ tư ngày 17 tháng 5, thủ tướng mới của Pháp là ngài Edouard Phillppe đã công bố danh sách tên các bộ trưởng mới dưới trướng của ông. Trong số đó có 9 vị đã từng viết sách ở những thể loại rất khác nhau, từ chính luận …

Read More »

Nỗi Lo Âu Về Địa Vị – Alain de Botton

Tiểu luận dưới đây trích từ Status Anxiety (Nỗi lo âu về địa vị) của Alain de Botton. Bản tiếng Anh (2004), bản tiếng Việt của Trần Quốc Tân. Chuyện thứ hai: Địa vị cũng có hàm ý đạo đức Tâm điểm trong tư tưởng Kitô giáo truyền thống tuyên …

Read More »