Home / Tag Archives: nghiên cứu

Tag Archives: nghiên cứu

Việt Sử Diễn Nghĩa – Nhiều tác giả

Việt Sử Diễn Nghĩa là bộ sử ca bằng chữ Nôm, do các ông hoàng triều Nguyễn gồm Tôn Thất Hân, Hồng Nhung và Hồng Thiết biên soạn, là tác phẩm xuất hiện khá muộn trong quá trình trước tác học thuật của chế độ phong kiến Việt Nam. Trong …

Read More »

Nhà Văn Anh Là Ai – Ma Văn Kháng

Nhà văn, kẻ có ích và cần thiết cho cuộc sống! Nhà văn, người đem văn đến cho cuộc đời. Nói thế là bởi vì, cái gọi là văn ấy chỉ nhờ có nhà văn mới trở thành hiện hữu. Vì nó vô hình vô ảnh, nó không tồn tại …

Read More »
error: Nội dung được bảo vệ !!