Home / Tag Archives: Jean-Jacques Rousseau

Tag Archives: Jean-Jacques Rousseau

Khế Ước Xã Hội – Jean-Jacques Rousseau

Khế ước Xã hội là một trong những tác phẩm quan trọng nhất trong thời kỳ Khai sáng, mở đường cho Cách mạng Pháp và Tuyên ngôn Nhân quyền Pháp năm 1789. Khế ước Xã hội gồm bốn quyển, mỗi quyển từ mười tới mười lăm chương. Trong lời mở …

Read More »

Những Lời Bộc Bạch – Jean-Jacques Rousseau

Phong phú và đa nghĩa, kể từ khi xuất bản (phần Một năm 1782, phần Hai năm 1789) cho đến nay, Những lời bộc bạch không ngừng là đối tượng cho những phương pháp tiếp cận khác nhau. Nhiều điều được cách đọc phân tâm học khai thác: việc Jean-Jacques …

Read More »
error: Nội dung được bảo vệ !!