Home / Tag Archives: Jack Weatherford

Tag Archives: Jack Weatherford

Thành Cát Tư Hãn và Sự hình thành Thế giới hiện đại – Jack Weatherford

Trước khi cuốn sách này ra đời, thế giới mà đặc biệt là phương Tây chủ yếu biết đến một Thành Cát Tư Hãn rất tàn bạo, khát máu, đi xâm chiếm nhiều nơi. Nhưng qua tác phẩm “Thành Cát Tư Hãn và sự hình thành thế giới hiện đại” …

Read More »
error: Nội dung được bảo vệ !!