Home / Tag Archives: hồi ký

Tag Archives: hồi ký

Một Cơn Gió Bụi – Trần Trọng Kim

Đọc lịch sử Việt Nam, hầu như ai cũng biết học giả Trần Trọng Kim với những đóng góp của ông cho ngành giáo dục, đồng thời ông là nhà sử học với nhiều tác phẩm có giá trị. Về mặt chính trị, có thế nói ông là một chính …

Read More »

Sếp Nữ – Sophia Amoruso

Được ca ngợi như một “hiện tượng” cá biệt và truyền cảm hứng mạnh mẽ trong làng thời trang Mỹ, Sophia Amoruso khởi nghiệp từ một gian hàng bán quần áo cũ với cái tên nghịch ngợm Nasty Gal, không phải với một kế hoạch kinh doanh bài bản, để …

Read More »

Hồi Ký Lý Quang Diệu

Lý Quang Diệu đã viết bộ hồi ký dài hai tập: Tập 1 – “Câu chuyện Singapore” – trình bày quan điểm của ông về lịch sử Singapore cho đến khi tách rời khỏi Malaysia năm 1965, và tập 2 – “Từ thế giới thứ ba vươn lên thứ nhất” …

Read More »

Sổ Tay Phi Hành Gia – Chris Hadfield

“Phi hành gia hình vuông, cửa tàu hình tròn. Nhưng bằng cách nào đó, tôi đã có thể đưa mình bước qua đó […]. Điều đó chỉ mất có 21 năm thôi.” Sổ Tay Phi Hành Gia là một hồi kí của Chris Hadfield, không chỉ miêu tả thời gian …

Read More »