Home / Tag Archives: Goodreads

Tag Archives: Goodreads

Bản đồ “Văn học thế giới” gây tranh cãi

Trước hết, chúng ta phải giải quyết những điều rõ ràng nhất: Không, Albert Camus không phải là người Algérie. Ông là người Pháp, sinh ra ở Algérie trước thời kỳ giải phóng. Đối với những độc giả thuộc cộng đồng Pháp ngữ, đây là một lỗi nghiêm trong trên …

Read More »
error: Nội dung được bảo vệ !!