Home / Tag Archives: Frank Herbert

Tag Archives: Frank Herbert

Cứu Tinh Xứ Cát – Frank Herbert

Nhiều năm sau khi trở thành Hoàng đế Xứ Cát và đấng tiên tri của con dân đế quốc liên hành tinh, Pual Muad’dib vẫn chẳng mấy khi có được an bình. Những kẻ thù không đội trời chung vẫn không buông tha chàng. Mưu sâu chước hiểm của chúng …

Read More »
error: Nội dung được bảo vệ !!