Home / Tag Archives: Desmond Morris

Tag Archives: Desmond Morris

Vườn Thú Người – Desmond Morris

SỰ TƯƠNG ĐỒNG ĐÁNG NGẠC NHIÊN GIỮA NHỮNG CON NGƯỜI “VĂN MINH” VÀ CÁC CON VẬT BỊ GIAM CẦM Cuộc sống đô thị thay đổi cách thức chúng ta hành động như thế nào? Điều gì giải thích cho sự phổ biến ngày càng gia tăng của bạo lực và …

Read More »

Vượn Trần Trụi – Desmond Morris

CUỐN SÁCH MÀ KHÔNG CON VẬT NGƯỜI NÀO DÁM BỎ QUA. Ở đây là con Vượn Trần trụi với tất cả những gì nền tảng nhất của nó – trong tình yêu, trong công việc và trong chiến tranh. Tìm hiểu con vật người đúng như bản chất vốn có …

Read More »
error: Nội dung được bảo vệ !!