Home / Tag Archives: Cổ Long

Tag Archives: Cổ Long

Ai Cùng Tôi Cạn Chén – Cổ Long

“Bạn bè và rượu đều cũ mới ngon. Tôi cũng hiểu câu đó. Tôi thích bạn bè, thích uống rượu; chơi bời với một người bạn thân bao nhiêu năm nay, uống một ly Bạch Lan Địa để tám chục năm trời, thứ cảm giác ấy làm sao còn hình …

Read More »

Thất Chủng Vũ Khí – Cổ Long

“Cổ Long tuyệt phẩm, lần đầu tiên được xuất bản tại Việt Nam.” “Thất chủng vũ khí”, bảy tiểu thuyết vừa, hợp thành bộ, là một trong những tác phẩm tiêu biểu của Cổ Long. Bảy loại vũ khí, bảy nhân vật chính, bảy câu chuyện hoàn toàn khác nhau, …

Read More »
error: Nội dung được bảo vệ !!