Home / Tag Archives: Anagarika Govinda

Tag Archives: Anagarika Govinda

Con Đường Mây Trắng – Anagarika Govinda

Trong thế kỷ hai muơi này, phương Tây có hai người tìm hiểu đất nước Tây Tạng rất sâu sắc, đó là bà Alexandra David Nesel và ông Anagarika Govinda. Cả hai vị này đã từng sống nhiều năm tại tây Tạng, từng tu tập thiền định và đi khắp …

Read More »
error: Nội dung được bảo vệ !!