Home / Ngành đóng thuyền và tàu thuyền ở Việt Nam thời Nguyễn – Trần Đức Anh Sơn

Ngành đóng thuyền và tàu thuyền ở Việt Nam thời Nguyễn – Trần Đức Anh Sơn

“Trong vòng 220 năm, các chúa Nguyễn đã mở mang, khai phá đất Đàng Trong và biến nơi này thành một vương quốc trù phú và hùng mạnh. Một trong những điều góp phần làm nên sự hùng mạnh của Đàng Trong chính là việc các chúa Nguyễn đã chú trọng phát triển ngành đóng thuyền ở Đàng Trong, cả về kỹ thuật đóng thuyền, lẫn quy mô, chủng loại và số lượng tàu thuyền. Đây chính là tiền đề quan trọng và có những tác động tích cực đến sự phát triển của ngành đóng thuyền và hoạt động của tàu thuyền thời Nguyễn sau này.”

nganh dong thuyen

Dựa trên các nguồn sử liệu chính thống của Việt Nam và thông tin từ các hồi ký của những người nước ngoài đến Việt Nam trong các thế kỷ XVII – XIX, biên khảo này cung cấp một cái nhìn tổng quát về ngành đóng thuyền và tàu thuyền ở Đàng Trong dưới thời các chúa Nguyễn và ở Việt Nam trong thời kỳ đầu của vương triều Nguyễn (1802-1945). – Trần Đức Anh Sơn (Tr.6)

Tác giả: Trần Đức Anh Sơn
Khổ sách: 13×19 cm
Số trang: 120
Năm xuất bản: 2014
Thể loại: Chính trị – Kiến thức – Nghiên cứu – Tư liệu
Nhà xuất bản: Văn hóa – Văn nghệ
Mã sách NXB: 3252014
ISBN: 978-604-68-1448-1

About Văn hóa - Văn nghệ

Văn hóa - Văn nghệ
Nhà xuất bản Văn Nghệ thành phố Hồ Chí Minh ra đời trên cơ sở được tách ra từ bộ phận biên tập sách văn học nghệ thuật của Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó hầu hết cán bộ đều xuất thân từ Nhà xuất bản Văn học Giải Phóng (được thành lập từ tháng 8 năm 1968 tại Hà Nội). Sự ra đời của Nhà xuất bản Văn nghệ đánh dấu giai đoạn phát triển và thực hiện nhiệm vụ mới của công tác xuất bản sách văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới là đưa văn hóa văn nghệ cách mạng đến với độc giả thành phố và các tỉnh phía Nam.
error: Nội dung được bảo vệ !!