Home / Đời sống (page 55)

Đời sống

Đời sống, xã hội, công việc và sức khỏe

Sự cô đơn của Đọc

Văn hóa đọc dần bị thay thế bằng văn hóa đọc miệng người khác nói. Từ chỗ mượn mắt của người khác đọc hộ, nghe người khác nói, đến chỗ mượn cả trái tim và khối óc của người khác nghĩ hộ mình, rung động hộ mình, chỉ là một …

Read More »
error: Content is protected !!