Home / Đời sống / Nghệ thuật sống (page 10)

Nghệ thuật sống

Những bài học thiết thực từ cuôc sống được viết từ chính kinh nghiệm của các nhà văn, vĩ nhân hoặc được rút ra từ các tác phẩm kinh điển.

Lấy ân báo oán thu phục nhân tâm

Cách đánh giá sự việc và hành xử của người tu hành quả là có khác so với người thường. Đó là bởi vì họ tuân theo một nguyên tắc cao hơn chuẩn mực của cuộc sống đời thường. Trước đây, vào một buổi nhá nhem tối có một vị …

Read More »

Sức mạnh của Lời nói chân thành

“Thiện ý một câu ấm ba đông, lời ác lạnh người sáu tháng ròng”, sức mạnh của một câu nói lớn ngần nào? Đối mặt với một người đang lầm lỗi, chỉ một câu nói yêu thương, quan tâm và khích lệ, có thể cải biến cuộc đời của một …

Read More »
error: Nội dung được bảo vệ !!