Home / Cộng đồng / The 100 Best / 100 Children Books

100 Children Books

100 Children Books: Gallop! – Rufus Butler Seder

Với Gallop! – A Scanimation Picture Book (tạm dịch: Phi nước đại! – Sách Ảnh Scanimation), Rufus Butler Seder đã tạo ra một kiệt tác bằng hình thức hoạt hình mới gọi là “scanimation*”. Những bức tranh trông như đang chuyển động một cách thật sự. Với câu chuyện này, …

Read More »