Home / Cảm thức / Tác giả (page 5)

Tác giả

Thánh địa văn chương của William Faulkner

Thế giới con người mà William Faulkner thâm nhập ấy bắt đầu từ thánh địa Yoknapatapha, đã trở thành thánh địa văn chương của riêng của ông. Trong lời tuyên dương của Viện Hàn lâm Thụy Điển năm 1950, có đoạn viết: “Gần như cứ mỗi tác phẩm mới Faulkner …

Read More »
error: Content is protected !!