Home / Cảm thức / Góc cảm nhận (page 75)

Góc cảm nhận

Những cảm nhận về sách của Thành viên BOC

No Logo: Một thế giới không phẳng

Trong số những cuốn sách tiêu biểu vạch trần những góc khuất phía sau các đại công ty như Làm ra tội ác (Lionel Tiger), Tự thú của một sát thủ kinh tế (John Perkins), Linh hồn của chủ nghĩa tư bản (William Geider)… thì No Logo: Taking arms at …

Read More »
error: Nội dung được bảo vệ !!