Home / Tri Thức

Tri Thức

“Cung cấp những tri thức nền quan trọng nhất trong kho tàng tri thức của nhân loại thông qua các bản dịch tốt và đáng tin cậy, hỗ trợ và góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới tư duy của các tầng lớp xã hội Việt Nam khi hội nhập vào thế giới đương đại". Trở thành một Nhà xuất bản có những đầu sách có chất lượng, về nội dung và hình thức, thuộc nhiều tủ sách khác nhau, một diễn đàn và địa chỉ có uy tín của các học giả, nhà nghiên cứu, học sinh, sinh viên và độc giả Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới, để được thừa nhận là Nhà xuất bản tham chiếu trong việc phổ biến các trào lưu tư tưởng lớn, cổ điển lẫn hiện đại.

Ngẫu Nhiên và Tất Yếu – Jacques Monod

Tác phẩm “Ngẫu nhiên và tất yếu” (Le hasard et la nécessité) được xuất bản năm 1970. Từ những khám phá mới nhất về sinh vật học phân tử, tác giả Jacques Monod đề xuất một cách nhìn triết học mới về sự tiến hoá của con người và xã …

Read More »

Đúng Việc – Giản Tư Trung

Nhắc đến Giản Tư Trung, giới doanh nhân, các nhà nghiên cứu kinh tế và hấu như các nhà giáo dục đều biết. Ông từng rất thành công trên vai trò là một doanh nhân và hiện là Hiệu trưởng trường Doanh Nhân PACE và Viện Nghiên cứu Phát triển …

Read More »

Cái Tôi và cái Nó – Sigmund Freud

“Cái Tôi và cái Nó“ là một tác phẩm đặc biệt, ở đây Freud đã trình bày một bản tổng hợp các giả thuyết được ông đề xuất vào những năm 1920 – đặc biệt là trong cuốn “Au delà du principe du plaisir”. Ông bắt đầu bằng việc chứng …

Read More »

Tác Phẩm Đăng Báo – Nguyễn Triệu Luật

Cuốn sách là tập hợp các bài báo của nhà văn, nhà giáo Nguyễn Triệu Luật viết được đăng trên tạp Tao Đàn, Nam Phong 1939. Đây là lần đầu tiên các bài báo của ông được tập hợp thành sách. Nguyễn Triệu Luật sinh năm 1903 mất năm 1946, …

Read More »
error: Nội dung được bảo vệ !!