Home / Nguyễn Huỳnh Đức

Nguyễn Huỳnh Đức

Sinh viên năm 3 tại Đại học Bách Khoa. Đọc nhăng nhít trong giờ rãnh rỗi và đọc nghiêm túc trong giờ đọc sách. Tìm kiếm những thứ khiến cảm xúc hình thoi xuất hiện.
error: Nội dung được bảo vệ !!